1569276166796 – 24/09/2019 – Anh Nguyễn Trần Tòng – 0933620988 – Vay cầm cố điện thoại di động